Beskrivning av lägerområdet

HULTET – är vackert beläget i dom djupa Göingeskogarna  ca 10 km norr om Glimåkra (5 mil norr om Kristianstad).

Området arrenderas av Snapphane Scoutdistrikt sedan 1997 och är iordningsställt för att vara distriktets permanenta lägerområde. Området är lämpligt för tältläger och annan friluftsverksamhet och består av ca 4 hektar mark. All skog runt området ägs av Sveaskog och är varierande med både barr- och lövskog.

Lägerområdet är försett med både el, eget vatten och tre byggnader: nybyggd stuga, pumphus och toalettbyggnad. Området består av fyra olika ängar som tillsammans klarar ca 1000 deltagare i tältförläggning.

Intill området ligger en egen nyanlagd badplats med flytbryggor ca 20 meter ut i Rolstorpssjön.