Checklista för lägerområdet

Checklista för lägerområde

Ovanstående lista öppnas i excel och ska arbetas igenom innan ni lämnar lägerplatsen.